Vi Khu
Hoang vu

Qua đo nay, nhớ trấn xưa
hoang vu đồi hạ, đi bờ cỏ may

từ bn ấy sang bn ny
con sng vẽ một nt my bắc ngang

em về bn ấy sao đang
ti thương cổ thụ hai hng lệ xưa

cồn hoang d, bến lau thưa
trơ thn cỏ dại nằm chờ nước sng

cửa trời đ khp đi khung
suy tư bước nhỏ ngại ngng chn em

dng ơi, sng nước m đềm
trả hoang vu , lại cho mnh hoang vu .* Vi Khuê còn có các bút hiệu Ðoàn Văn, Nguyễn Thị Bình Thường, Ðào Thị Khánh. tên thật Trần Trinh Thuận, sinh ngày 20-5-1931 tại Thạch Bình, Ngũ Xã, Thừa Thiên. Cử nhân văn chương Việt Hán. Nguyên hiệu trưởng trường trung học Văn Khoa Ðà Lạt. Chính thức sinh hoạt VHNT từ 1971 . Hiện định cư tại Hoa Kỳ . Thi phẩm đã xuất bản : Giọt Lệ(1971), Cát Vàng (1985) , Tặng Phẩm Tình Yêu (1991), Hoa Bướm Vườn Thơ Tôi (1994) .