Bến My Lăng nằm khng, thyền đợi khch,
Rượu hết rồi ng li chẳng bung cu .
Trăng th đầy rơi vng trn mặt sch,
ng li buồn để gi ln mơn ru .

ng khng muốn run người ra tiếng địch .
Chở mi hồn ln tắm bến trăng cao .
V đu hiu, đu hiu, trời tĩnh mịch,
Trời v vng, trời thiếu những v sao .

Tri quanh thuyền những l vng qu lạnh
Tơ vương trời, nhưng chỉ giải trăng trăng .
Chiều ngui ngt di tri về nẽo quạnh .
ể đm buồn vy phủ bến My Lăng .

Nhưng đm kia đến một chng kỵ m,
Nhng đầy trăng mu o ngọc lưu ly .
Chng gọi đ, gọi đ như hối hả
Sợ trăng vng rơi khuất lối chưa đi .

ng lo vẫn say trăng đầu gối sch .
ể thuyền hồn bơi khỏi bến My Lăng .
Tiếng gọi đ, gọi đ như on trch,
Gọi đ thi run rẫy cả ngnh trăng .

Bến My Lăng cn lạnh, bến My Lăng
ng li buồn đợi khch suốt bao trăng .
Yến Lan
Bến My Lăng

* Yến Lan còn có bút hiệu Xuân Khai tên thật là Lâm thanh Lan sinh năm 1918 tại
Bình Ðịnh. Ðăng thơ trên: Phụ Nữ, Nghệ Thuật, Tiểu Thuyết thứ năm